Oslo: Økumenisk feiring av tusenårsminnet for hellige Olavs omvendelse

I oktober feires 1000-årsmarkeringen av Olav den helliges omvendelse til kristendommen.

11. oktober innledes markeringen av Olav i Oslo med en økumenisk prosesjon med St. Olavs-relikvien fra St. Olav domkirke. Prosesjonen starter i St. Olav kirke, går opp Akersveien til Vår Frelsers ortodokse kirke, og tilbake gjennom Vår Frelsers gravlund.

Etter den høytidelige prosesjonen samles deltakerne i Mariagården til foredrag og sosialt samvær. Mer informasjon kommer etterhvert, men hold av dagen allerede nå!

Arrangementet er et lokalt økumenisk samarbeid mellom St. Olav menighet og Hellige Olga ortodokse menighet.

Melding fra OKBs økumeniske kommisjon