Oslo: seminarrekke om kristen tro på Litteraturhuset

Hva er kristen tro? Seminarrekke høsten 2014

nullOslo katolske bispedømme og Oslo bispedømme (Den norske kirke), går denne høsten sammen om en rekke temakvelder om kristen tro for voksne. Hver kveld vil en innleder fra ett av trossamfunnene snakke om et  tema relatert til trosbekjennelsen. Et medlem fra det andre trossamfunnet gir så respons. 

Tid: kl 19.00-20.30

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo (Kjelleren)

Pris: kr 50

Program:

8. september: Hva er kristen tro?

Innleder: Biskop Bernt Eidsvig, Den katolske kirke 

Respondent: Domprost Anne-May Grasaas, Den norske kirke 


22. september: Hvordan oppstod den kristne trosbekjennelsen?

Professor Øyvind Norderval, Den norske kirke

 

6. oktober: Å tro på en skaper

Innleder: Direktør og prest Øystein Lund, Den katolske kirke

Respondent: Skribent og forfatter  siv. ing. Bjørn Are Davidsen, Den norske kirke

 

20. oktober: Hvem er Jesus?

Innleder: Professor Trond Skard Dokka (Den norske kirke)

Respondent: Direktør og prest Øystein Lund, Den katolske kirke

 

3. november: Den Hellige Ånd – hvem, hva, hvorfor?

Innleder: Biskop Ole Christian Kvarme, Den norske kirke

Respondent: Sr. Anne Bente Hadland OP


17. november Hva innebærer dåpen?

Innleder: Biskop emerita Laila Riksaasen Dahl, Den norske kirke 

Respondent: P. Haavar Simon Nilsen OP, Den katolske kirke

 

1. desember: Hvorfor feirer kirken nattverd?

Innleder: Leder for pastoralavdelingen, Oslo katolske bispedømme, Maria Junttila Sammut

Respondent: prost Trond Bakkevig, Den norske kirke

 
For mer informasjon, kontakt: Miriam Stålsett Follesø: miriam.stalsett.folleso@oslo.kirken.no