Paven: Evangeliet – en motgift mot håpløshet og tomhet

– Håpet som bæres frem av Evangeliet er motgiften til den følelse av fortvilelse som vokser og spres i samfunn som utad er velstående, men ofte opplever en indre tristhet og tomhet, sa pave Frans under fredagens messe i Daejeon.

– Som Maria, vår mor, er vi kalt til fullt og helt å ta del i Herrens seier over synd og død, og råde med Ham i hans evige rike. Dette er vårt kall, sa paven til de 50 000 troende på Daejeon World Cup Stadium.

Messen på festdagen for Jomfru Marias opptakelse i himmelen ble feiret på latin, med lesninger og responsorium på koreansk.

Paven ba katolikker i Sør-Korea «motstå fristelsene fra en materialistisk kultur som kveler autentiske åndelige og kulturelle verdier, og fremmer en utøylet konkurranse som leder til egoisme og konflikt».