Paven feiret messe for fred og forsoning mellom Nord- og Sør-Korea

– Kristi kors kan overvinne all splid og lege alle sår

På sin siste dag i Sør-Korea feiret pave Frans en messe for fred og forsoning mellom Nord- og Sør-Korea i Myeong-dong-katedralen i Seoul. Tilstede var blant annet Sør-Koreas president Geun-hye Park, som fikk høre paven be om forsoning og enhet på den koreanske halvøy - en forsoning som krever en radikal omvendelse til Jesu ord i Evangeliet.

Fra Vatikanradioen:

Korset stod i centrum av påvens predikan:

”Vad som ur ett mänskligt perspektiv, verkar vara omöjligt, onåbart och till och med ibland även motbjudande, gör Kristus möjligt och fruktbart genom den oändliga kraften i korset.”

Sydkoreas president Geun-hye Park som närvarade vid mässan, hade i sitt välkomsttal till påven på torsdagen nämnt konflikten mellan nord och syd ”som inte bara har sårat nationen, men även splittrat familjerna.”

Påven utmanade åhörarna när han uppmanade till att ”avvisa tankesättet uppbyggt på misstänksamhet, motsättningar och konkurrens, och i stället forma en kultur baserat på det evangeliet undervisar och på det koreanska folkets ädlaste traditionella värden".

”Jesus ber oss att förlåta sjuttio gånger sju. Dessa ord är hjärtat av budskap om försoning och fred som Jesus visar oss. Varje dag ber vi vår himmelske Fader att förlåta våra synder, "såsom och vi förlåta dem oss skyldiga äro." Om vi ​​inte vore beredda att göra samma sak, hur kan vi ärligt be för fred och försoning?”

”Jesus ber oss att tro att förlåtelse är dörren som leder till försoning. När han befaller oss att förlåta våra bröder utan förbehåll, ber han oss om att göra något helt radikalt, men han ger oss också nåden att göra det. Det som ur ett mänskligt perspektiv, verkar vara helt omöjligt, onåbart, och ibland motbjudande, gör Jesus möjligt och fruktbart.”

”Guds kraft övervinner varje splittring, läker alla sår och återställer de ursprungliga banden av broderlig kärlek”, sa påven och bad för "nya möjligheter till dialog, möten och lösningar på tvisterna.... och för en större insikt om att alla koreaner är bröder och systrar, medlemmar av en familj, ett folk".

Innan mässan hälsade påven på en grupp med sju mycket gamla kvinnor, som satt i rullstolar framför altaret. Detta var ett mycket efterlängtade möte med de så kallade "behagkvinnorna", kvinnor som tvingades till sexuellt slaveri av den japanska militären under det andra världskriget och som sedan dess har sökt både en ursäkt och en kompensation från Japan, utan framgång.

Som alltid lyssnade påven uppmärksamt på dem medan han höll deras åldrade händer i sina. Även i detta fall var det fred och försoning som de sökte, men av ett annat slag, om än inte mindre giltigt. Men som påven påminde i sin predikan ”Guds kraft bygger broar över alla splittringar, och läker alla sår.”