Paven saligkåret 124 koreanske martyrer

Seoul, 16.8.2014 (KAP/KI) – Pave Frans besøker Korea fra 13. til 18. august på sin tredje utenlandsreise. Formålet er å delta på den sjette asiatiske ungdomsdagen og for å saligkåre 124 koreanske martyrer (egentlig 123 koreanske legmenn og -kvinner og en kinesisk prest). Saligkåringen fant sted den 16. august 2014 på plassen foran porten Gwanghwamun [Kwanghwamun], som er den viktigste og største porten til palasset Gyeongbokgung i Jongno-gu i Seoul. Knapt en million mennesker var til stede. Det var første gang i sitt pontifikat at pave Frans foretok en saligkåring personlig – vanligvis er det en kardinal som leser saligkåringsformularet på pavens vegne. Paven kommer til å gjenta dette unntaket når han senere i høst saligkårer pave Paul VI (1963-78) i Vatikanet.

Den koreanske Kirken er unik fordi den ble grunnlagt utelukkende av legfolk. Noen av dem var akademikere som oppdaget det kristne budskap ved å lese bøker på kinesisk skrevet av europeiske misjonærer som hadde arbeidet i Kina. Siden den koreanske kirkens grunnleggelse i 1784 (da den første dåpen ble registrert) overlevde Kirken bølge etter bølge av forfølgelser, slik at den på mindre enn hundre år kunne smykke seg med 10 000 martyrer.

De folkelige røttene og det kulturelle nivået til de kristne bidro til styrken i de kristne menighetene gjennom forfølgelsene på 1800-tallet. I 1802 ble det utstedt et dekret som foreskrev dødsstraff for enhver katolikk og omtalte deres tro som «den perverse lære». Dekretet ble bekreftet i 1839 og i 1866, og ble ikke tilbakekalt før i 1882. De fleste ofrene for blodige kristenforfølgelser var i årene 1839-46 og 1866-67.

I 1875 ble forfølgelsene stanset ved et kongelig edikt og katolikkene fikk stilltiende religionsfrihet. I 1884 ble det gitt frihet til katolisismen, og fra samme år misjonerte også protestantene i Korea. Med avtalen mellom Korea og Frankrike i 1886 tok århundret med forfølgelser slutt, selv om det har vært sporadiske utbrudd siden da. For eksempel i 1901, da mer enn 700 katolikker ble drept på øya Jeju i løpet av få dager, og under Korea-krigen (1950-53), da mange biskoper, prester, nonner og legfolk ble drept eller utvist. I Nord-Korea i dag er Kirken fortsatt under jorden. I dag er rundt en tredjedel av Sør-Koreas 45 millioner innbyggere kristne, med elleve millioner protestanter og tre millioner katolikker.

Den 6. mai 1984 ble 103 koreanske martyrer helligkåret i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) i anledning 200-årsjubileet for Den katolske kirkes begynnelse i Korea. Dette var den første helligkåringsseremonien som fant sted utenfor Vatikanet og var en minneverdig hendelse for det katolske samfunnet i Korea.

De 103 koreanske martyrene døde alle i periodene 1838-46 og 1866-67. Etter helligkåringen følte Den katolske kirke i Korea at de martyrene som døde i de andre forfølgelsene, også fortjente å bli anerkjent, så i 2003 begynte saligkåringsprosessen for 124 martyrer som døde in odium fidei («av hat til troen») i Korea i alle forfølgelsene mellom 1791 og 1888. Ved åpningen av saligkåringsprosessene i 2003 fikk alle de 124 martyrene tittelen «Guds tjener/tjenerinne» (Servus/Serva Dei). Den 16. juni 2009 ble deres prosess åpnet i Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Den 7. februar 2014 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som anerkjente de 124s død som martyrier, noe som ga dem tittelen «Ærverdige» (Venerabilis).

Den som har fått æren av å gi gruppen navn, er den salige Paulus Yun Ji-chung (1759-1791), en adelsmann som konverterte til katolisismen og nektet å gravlegge sin avdøde mor etter de tradisjonelle konfusianske ritene. Dette førte til en massiv forfølgelse av kristne i 1791. Paulus ble halshogd den 8. desember 1791 sammen med sin fetter, den salige Jakob Kwon Sang-yeon (1751-1791). De var de første medlemmene av den koreanske adelen som ble drept for sin katolske tro. Blant martyrene i denne gruppen er den salige p. Jakob Zhou Wen-mo (1752-1801), en kinesisk prest som tjenestegjorde i hemmelighet for de kristne i Korea inntil han led martyrdøden i 1801.

Flere av martyrene i denne gruppen er nære slektninger av noen av de 103 martyrene som ble helligkåret i 1983, som den salige Augustin Jeong Yak-jong (1760-1801), ektemann til den hellige Cecilia Yu So-sa (1761-1839) og far til de hellige Paulus Jeong Ha-sang [Chŏng Hasang] (1795-1839) og Elisabeth Jeong Jeong-hye [Chŏng Ch'ong-hye] (1797-1839), og Maria Yi Seong-rye (1801-1840), hustruen til den hellige Frans Choe Gyeong-hwan [Ch'oe Kyŏng-hwan] (1805-1839). Pavens vert i Korea, kardinalerkebiskop Andrew Yeom Soo-jung av Seoul, er på en spesiell måte knyttet til historien om vitnesbyrd og forfølgelse som preget den tidligste kristenheten i Korea, for hans tippoldefar og noen andre forfedre var blant den koreanske kristenhetens første martyrer.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)