Pressemelding fra det kaldeiske patriarkat: Det internasjonale samfunn må ta sitt moralske ansvar på alvor

Patriark Louis Sako for kaldeerne kom lørdag den 16. august med en ny pressemelding der han, sammen med pavens spesialutsending, ber om internasjonal intervensjon for å frigjøre områdene tatt av terrorgruppen ISIL.

Kaldeisk logoDen hellige fars spesialutsending til Irak, kardinal Fernando Filoni, patriark Sako, den apostoliske nuntius og lokale biskoper møtte nylig politiske myndigheter og representanter for Den autonome kurdiske region, og besøkte flyktninger - både kristne og yazidier - i Duhoq og Erbil.

De fikk med egne øyne se og også høre om den tragedie og lidelse familiene som har forlatt sine landsbyer, hjem og eiendommer -  først og fremst i Mosul, Nineveh-sletten og Sinjar - har gjennomgått. På grunn av det de hørte og så, ønsker de å komme med en fornyet appell sammen med patriarken. De ber det internasjonale samfunn, alle land og internasjonale organisasjoner, om å ta sitt moralske ansvar på alvor: 

1. En umiddelbar intervensjon for å få frem nødvendig hjelp: vann, drikke, medisinsk og sanitært utstyr.

2. Så fort som mulig frigjøre de landsbyer og andre steder som har blitt okkupert, og skape en permanent løsning. Disse menneskenes håp må ikke få dø!

3. Å garantere internasjonal beskyttelse for disse landsbyene, slik at familiene kan bli motivert til å vende tilbake til sine hjem - og fortsette med å leve et normalt liv i sikkerhet og fred. Mange ganger ropte de til oss: Hjelp oss med å få tilbake våre liv!

16. august 1014