Seminar: Ingen adgang til riket – religionsfrihetens grenser og grunnlovens § 2 1814-2014

Oslo katolske bispedømme, Universitetet i Oslo og Det Mosaiske trossamfunn arrangerer den 9-10. september et tverrfaglig seminar om religionsfrihet og grunnlovens paragraf § 2.

Blant foredragsholderne er Jonas Gahr Støre, Anne Sender, og Robert Danieluk SJ. Seminaret avsluttes med debatt på Litteraturhuset med blant annet Torkel Brekke, Håkon Harket, Vibeke Blaker Strand, Ervin Kohn og biskop Bernt Eidsvig.

Se under for fullstendig program. Påmelding innen 31.08.14 på uio.no/ingen-adgang-til-riket.

Ingen adgang til riket – religionsfrihetens grenser og grunnlovens § 2 1814-2014