Tao Nguyen diakonviet

nullLørdag 23. august 2014 ble Bjørn Tao Quoc Nguyen (29) viet til diakon i en fullsatt St. Olav domkirke i Oslo. Tao har vært aktiv i Norges Unge Katolikker (NUK) i en årrekke, og var også forbundets leder 2007–2008. Han begynte sine studier ved St. Eystein presteseminar i 2008, og ble altså diakonviet 23. august.

Medvirkende i ordinasjonsmessen var blant andre biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo; p. Bharath Villavarayen, rektor ved St. Eystein presteseminar; mgr. Philip Whitmore, rektor ved The Venerable English College. Domorganist Helge Landmark og et praktfullt vietnamesisk kor sørget for de musikalske innslagene.

Tao ordineres til prest den 20. juni 2015.

Se bilder fra diakonvielsen! Les biskop Eidsvigs preken.


Ved utgangen av messen holdt den nyordinerte diakonen en takketale:

Jeg vil takke deg blant folkene, Herre, lovsynge deg blant folkeslag. (Salme 57,10)

Listen over alle som i dag fortjener min takknemlighet, er meget lang, da min ordinasjon i dag aldri hadde funnet sted uten all den forbønn og støtte jeg har mottatt i årenes løp.

Jeg ønsker særskilt å takke biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg., som har vist meg enorm velvilje, tillit og generøsitet gjennom disse årene under formasjon. 

Takk til mgr. Philip Whitmore, p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, p. Bharath Villavarayen og p. Piotr Pisarek for deres veiledning og vennskap; til dom David Foster O.S.B., for hans generøsitet da jeg bodde i Downside Abbey; og til St. Josephsøstrene på Grefsen og dominikanerinnene på Majorstuen, som åpnet dørene for oss da St. Eystein presteseminar ennå var under utbygging.

Takk til medlemmene av St. Eysteins stab og styre, rektor og stab ved The Venerable English College i Roma, mine medseminarister i Danmark, Sverige og England og de norske preste-studentene, som alle har båret over med mine feil og mangler, og i ord og gjerning gitt meg en spennende og helhetlig formasjon og studietid. Takk også til Seminarets venner og Ansgar-Werk i bispedømmene Osnabrück og Hamburg for deres forbønn og økonomiske støtte til min utdannelse.

Takk til menighetene i Askim, Moss, Bergen og Larvik, samt Det vietnamesiske pastoralsenter for deres velvilje og bønn, som har båret meg gjennom mine studieår.

Og sist, men ikke minst, ønsker jeg å takke mine foreldre, mine brødre og min søster, for den uendelige kjærlighet, hjelp og tålmodighet de har vist meg.

Takk også til dem som har bidratt i forberedelsen av liturgien, og alle dere som har tatt del i denne ordinasjonen og gjort det til en dag jeg aldri kommer til å glemme.

Be for meg, som jeg skal be for dere!

av Mats Tande publisert 28.08.2014, sist endret 04.09.2014 - 17:10