To nye prester ankommet Oslo katolske bispedømme

Waldemar BożekDen 21. august ankom p. Waldemar Bożek og p. Wojciech Knutelski Norge og Oslo, begge fra bispedømmet Tarnów i Polen, som i de senere årene har bidratt med en rekke prester til Norge. P. Bożek er fra 1. oktober utnevnt til kapellan i St. Hallvard menighet i Oslo mens p. Knutelski er utnevnt til kapellan i St. Olav menighet i Oslo fra. 1. september.

P.  Bożek er født 5. oktober 1977 i Bochnia, Polen. Han ble presteviet 21. mai 2005 av biskop Wiktor Skworc i Tarnów. Han var kapellan i Ciężkowice 2005–2008. Studerte ved et forberedelsessenter for misjonærer i Warszawa 2008–2009 og arbeidet i to menigheter Estland 2009–2010. Han var så kapellan i Rytro i Polen 2010–2012, og tok doktoratstudier 2012–2014 ved Stefan Wyszyński-universitetet (Uniwersytet Kardynała Wojciech KnutelskiStefana Wyszyńskiego). Han snakker polsk, russisk, engelsk og estisk. 

P. Knutelski er født. 23. april 1984 i Szczawnica (Polen). Han ble  presteviet 30. mai 2009 av biskop Wiktor Skworc i Tarnów. Han har vært kapellan i Skrzyszów 2009–2012, i Tęgoborze 2012–2013 og i Wietrzychowice 2013–2014. Han skal bo i en av presteleilighetene i Mariagården, Akersveien 16B.