Tromsø stift 17. august: Bønnedag for de forfulgte og undertrykte kristne

Vold i Irak er en dyp krenkelse av Gud og en dyp krenkelse av menneskeheten

17. august 2014, bønnedag for de forfulgte og undertrykte kristne

Bønnedagen skal finne sted på festdagen for Jomfru Marias opptakelse i himmelen, som i Tromsø stift i år feires 17. august.

På festdagen for Jomfru Marias opptakelse i himmelen ønsker jeg at vi, sammen med Maria, ber for våre forfulgte og undertrykte søstre og brødre, særlig i Irak og Syria. Samtidig, iht. CIC, kan. 1266, pålegger jeg at det ved alle søndagsmesser i stiftet 16. og 17. august 2014 tas opp en særkollekt for å hjelpe volds- og krigsofrene i Irak. Den enkelte menighet bestemmer selv om kollekten skal tas opp som vanlig innsamling av offergavene, eller om en egen kollekt skal tas opp ved utgangen. De innsamlede midler merkes «Irak» og sendes snarest direkte til: Caritas Norge, postboks 9277 Grønland, 0134 Oslo, kto.: 8200.01.93433.

Jeg ber om at vi under alle søndagsmesser gjør slik:

1) Ved messens begynnelse forteller celebranten de troende om bønnedagen, med disse eller lignende ord:

Kjære brødre og søstre!

I sitt budskap til Verdens fredsdag 1. januar 2011 sa pave Benedikt XVI: "For tiden er kristne den religiøse gruppe som lider mest under forfølgelse grunnet sin tro. Mange kristne erfarer daglig krenkelser og ofte lever de i frykt fordi de søker sannheten og tror på Jesus Kristus...".

Nåværende pave Frans sa under sin angelusbønn i Roma forrige søndag om situasjonen i Irak: Tusenvis av mennesker, blant dem mange kristne, er brutalt kastet ut fra sine hjem, barn dør av sult og tørst mens de flykter, kvinner blir kidnappet, mennesker massakrert. Det er vold av alle typer og ødeleggelser overalt. Alt dette er en dyp krenkelse av Gud og en dyp krenkelse av menneskeheten.

Mange av våre søstre og brødre i muslimske land lider og blir massakrert fordi de tror på Jesus Kristus. De roper: "Hvem kan redde oss fra bombeangrepene og væpnede menn?".

I dag ønsker vi, sammen med Maria, å ha dem i våre tanker og i våre hjerter. Vi kan ikke redde dem, men vi ber for dem og lider med dem. Mens vi ber for dem, må vi huske Jesu ord: Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete (Matt 10,28).

Samtidig ønsker vi at de virkelige makthavere stopper disse grusomme massakrene, at den vestlige verden med våre politikere gjør mye mer for å beskytte de hjelpeløse kristne.

2) Blant forbønnene skal følgende eller en lignende forbønn inkluderes.

Herre, gi våre brødre og søstre som i så mange muslimske land lever i trengsel og blir spottet og forfulgt for ditt navns skyld, tålmodighetens og kjærlighetens ånd og redd dem fra deres fiender.

3) Ved messens slutt ber alle av hele hjerte et Hill deg, Maria, full av nåde, Herren er med deg, velsignet er du blant kvinnene, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen.

Celebranten: Hellige Maria, Guds, Kirkens og vår mor, glem ikke våre forfulgte og undertrykte søstre og brødre i deres nød.

signatur.jpg

Biskop Berislav Grgić

Fra Meddelelser fra Tromsø stift, 8/2014
12. august 2014