Utnevnelser til Oslo katolske bispedømmes diakonkommisjon

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo har den 20. august gjenutnevnt p. Nguyen Thanh Phu, diakon Henrik von Achen, sr. Else-Britt Nilsen OP og p. Arne Marco Kirsebom SS.CC til medlemmer av kommisjonen for det permanente diakonat i bispedømmet. Utnevnelsen gjelder frem til 15. februar 2018. Samme dato har biskop Eidsvig utnevnt p. Dariusz Buras og diakon Georg Aker til nye medlemmer i kommisjonen. Utnevnelsen gjelder frem til 15. august 2018.