26 tonn kunst gjennom Trondheim

Video: Håkon Blekens altertavle transportert med lastebil fra St. Olav domkirke til folkemuséet på Sverresborg (Adresseavisa)

Lenkeadressen er: http://www.adressa.no/tv/?id=27922&autoplay=1&style=null