Biskoper i brev til justis­ministeren: —La forfulgte irakere bli i Norge!

Ber norske myndigheter stoppe returer og innvilge asyl til kristne og andre religiøse minoriteter fra Irak.

Bernt Eidsvig (foto11)
Biskop Bernt Eidsvig
Oslo katolske bispedømme

I et privat brev til justisminister Anders Anundsen (Frp) appellerer den katolske biskopen av Oslo, Bernt Eidsvig, og biskop Erling Pettersen av Stavanger (DNK) om stans av retur av kristne og andre minoriteter fra Irak. 

I brevet uttrykker de norske kirkelederne bekymring over ISILs «grove terrorhandlinger i Irak og Syria», og hvordan terrorgruppen «systematisk forfølger, dreper, torturerer og diskriminerer minoriteter som ikke bøyer seg for eller slutter seg til deres ekstreme fortolking av islam».

– I lys av den kritiske situasjonen i Irak ser vi oss nødt til å appellere direkte til norske myndigheter om beskyttelse av kristne og andre minoriteter som nå rammes hardt av ISILs ugjerninger, sier biskop Eidsvig til katolsk.no.

– Vi har den siste tiden hørt mange rop om hjelp, både fra irakiske kristne i Norge og fra kirkeledere i Irak. Vi har en moralsk forpliktelse til ikke bare å komme med støtteerklæringer, men også vise solidaritet gjennom konkrete handlinger.

LES OGSÅ: Patriark Sako: Verdenssamfunnet har ennå ikke forstått alvoret

Erling Pettersen
Biskop Erling Pettersen
Stavanger bispedømme (DNK)

Ber om returstopp. I juni innførte Utlendingsnemda en midlertidig stans i hjemsendelse av asylsøkere til enkelte irakiske provinser, blant annet Anbar, Babel, Kirkuk, Nineve og Baghdad. 

Mange asylsøkere fra disse områdene skal i sine avslag ha blitt henvist til internflukt til de kurdiske selvstyreområdene Dohuk, Erbil og Suleimanya. Biskopene mener imidlertid at disse områdene ikke lenger fremstår som trygge alternativer, da «forholdene er endret så dramatisk» siden juni 2014 og ikke lenger kan «anses som trygge og tilgjengelige» for dem som søker beskyttelse. Ifølge ferske tall fra FN skal over 1.4 millioner irakiske og syriske flyktninger ha søkt tilflukt i de kurdiske selvstyreområdene, hele 600 000 bare i august.

I brevet bes justisministeren om «umiddelbart å stoppe all retur av asylsøkere til berørte og nærliggende områder» som kontrolleres av ISIL, samt å vurdere en utvidelse av den midlertidige stans i hjemsendelser til også å omfatte andre deler av Irak. 

– De mennesker det er snakk om her, har krav på trygghet, utdyper biskop Eidsvig til katolsk.no. – En kortvarig returstans som i prinsippet kan oppheves når som helst, vil ikke være tilstrekkelig. 

– Stopp hjemsending. Trusselen fra ISIL har tidligere «ikke blitt tatt tilstrekkelig alvorlig av norske myndigheter», ifølge biskopene, som viser til en konkret sak fra Rogalands-området. Den navngitte kristne irakeren mottok i 2013 endelig avslag på sin asylsøknad av Utlendingsnemda. I anken skal irakeren ha uttrykt bekymring for at ISIL kunne bli en reell trussel i områder som da ble ansett som relativt trygge av norske myndigheter.

Siden situasjonen for minoriteter i Irak er dramatisk endret siden Utlendingsnemdas permanente avslag, ber Eidsvig og Pettersen om en ny vurdering av hans sak, og spør seg hvorvidt internflukt-alternativet «fortsatt er reelt». Den velutdannede irakeren har bodd i Norge i over tre år, snakker flytende norsk og har nær familie i landet med permanent opphold.

— Etnisk rensning — Massakrene og bortføringene som utføres av ISIL gir rystende nye beviser for at en bølge av etnisk rensning av minoriteter nå feier over Nord-Irak, sier Donatella Rovera, Amnesty Internationals kriseetterforsker i Nord-Irak. Tirsdag 2. september kom menneskerettighetsorganisasjonen med en fersk rapport om ISIL, kalt Ethnic cleansing on historic scale: the Islamic State's systematic targeting of minorities in northern Iraq, som fremlegger bevis for og vitneprov om massedrap og krigsforbrytelser begått av ISIL.