Bispedømmet presenterte norsk dialogarbeid på interreligiøs konferanse i pave Frans' hjemby

ICCJ
Ervin Kohn, Ingrid Rosendorf Joys, Berit Hagen Agøy,
Anne Sender og p. Bharath Villavarayen

21. - 24. august 2014 deltok p. Bharath Villavarayen, biskopens kapellan og rektor på presteseminaret, Ingrid Rosendorf Joys, samfunnskontakt i OKB i en norsk delegasjon til den interreligiøse konferansen i Buenos Aires, Argentina.

Sammen med representantene fra Den katolske kirke, deltok generalsekretær i Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Berit Hagen Agøy og forstander i Det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn og tidligere forstander i Det mosaiske trossamfunn, Anne Sender.

Konferansen, som var en del av det årlige møtet i organisasjonen International Council of Christians and Jews (ICCJ), fokuserte på den jødisk-kristne dialogens forpliktelser og utfordringer. Årets møte er en opptakt til neste års konferanse som arrangeres i Roma, som markerer 50-årsjubileet for Det annet vatikankonsil og dokumentet Nostra Etate.

ICCJ er en paraplyorganisasjon for 35 nasjonale jødisk-kristne dialogorganisaskoner. Den norske jødisk-kristne dialogen ble tatt opp som medlem i 2013. Ingrid Rosendorf Joys presenterte det norske arbeidet, både det jødisk-kristne og det bredere interreligiøse, på konferansen.

av Webmaster publisert 02.09.2014, sist endret 02.09.2014 - 13:45