Bønn for familiesynoden søndag 28. september

Pave Frans og barnI anledning den kommende ekstraordinære bispesynoden om familien som avholdes i Vatikanet 5.-9. oktober 2014, er alle troende invitert til å be spesielt for synodens arbeid på en verdensomspennende bønnedag søndag 28. september.

Bispedømmets pastoralavdeling har allerede sendt ut forbønner til menighetene som kan brukes denne søndagen.

Forbønnene lyder slik:

For vår Kirke, at den under den ekstraordinære bispesynode vil være lydhør for din stemme og trofast mot din hensikt for ekteskapet og familien. Vi ber deg, Herre.

For synodefedrene, om Den Hellige Ånds lys og kraft, så de i sannhet og kjærlighet finner frem til løsninger som er helt og fullt i tråd med Kristi evangelium på de familiepastorale utfordringene de skal drøfte. Vi ber deg, Herre.

For alle jordens folk, at de må oppdage skjønnheten i ekteskapet mellom mann og kvinne, og se hvordan du, vår Skaper og Far, kaller ektefolk til å være tegn på hans evige trofasthet gjennom sin livslange troskap til hverandre og på din skaperglede ved å samarbeide deg gjennom sin felles fruktbarhet. Vi ber deg, Herre.

For våre myndigheter, at de må ivareta ekteskapets og familiens verdifulle bidrag til samfunnets stabilitet og harmoni. Vi ber deg, Herre.

For alle som forbereder seg til ekteskapet og for alle ektefolk, at de må få øye på hvilken frigjørende kjærlighet du innbyr dem til, Herre, og ha mot til å velge å gi seg til og for hverandre livet ut. Vi ber deg, Herre.

For alle som strever i sine familierelasjoner, om at de hver dag må erfare at Du bærer dem med uendelig barmhjertighet, og at de må få mot og styrke til å bevare i seg evnen til kjærlighet. Vi ber deg, Herre.

For alle i vår menighet og i vårt bispedømme, at den enheten vi erfarer når vi mottar Kristus i eukaristien resulterer i konkret vilje til å være nestekjærlige søstre og brødre for hverandre i hverdagslivet. Vi ber deg, Herre.