Bønn for kall 2. oktober i St. Dominikus kirke

Første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

Den 2. oktober er fellesarrangementet i anledning kallsbønnen et samarbeid mellom dominikanerne og fransiskanerne, og messen finner sted i St. Dominikus kirke på Majorstuen 18.30. Etter messen er det kirkekaffe.

Velkommen!