Heimevernets fortjenestemedalje tildelt major msgr. Torbjørn Olsen (61) fra Tromsø

Onsdag 24. september ble major msgr. Torbjørn Olsen tildelt Heimevernets fortjenestemedalje av forsvarssjef Admiral Haakon Bruun-Hanssen.


Fra venstre:Feltprost Alf Petter Hagesæther, major msgr. Torbjørn Olsen,
Generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Tore Rune Raabye,
stabsprest i Heimevernet, Elling Erichsen.

Tildelingen fant sted under feltprestkorpsets årskonferanse på Bæreia ved Kongsvinger og ansvarlig for overrekkelsen var generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Tore Rune Raabye. Tilstede var også blant annet feltprost Alf Petter Hagesæther og stabspresten i Heimevernet Elling Erichsen.

Foranledningen for tildelingen av fortjenestemedaljen var major Olsen i sin tid tok initiativ til opprettelse av feltpresttjenesten i Heimevernet. Denne fant sted i 1989 og følgelig feirer Heimevernets feltpresttjeneste i år 25 år.

Major msgr. Torbjørn Olsen arbeider til daglig som økonom i Den katolske kirke i Nord-Norge, Tromsø stift. Han har i en årrekke tilhørt forsvarets feltpresttjeneste og tjenestegjort i mange år som feltprest inntil han konverterte til Den katolske kirke.

Som katolsk prest har han fortsatt å være en viktig samarbeidsspiller mellom Den katolske kirke og Forsvaret.

Den katolske kirke i Nord-Norge, Tromsø stift, gratulerer major msgr. Torbjørn Olsen med tildelingen av Heimevernets fortjenestemedalje.

Melding fra Tromsø stift

av Webmaster publisert 30.09.2014, sist endret 30.09.2014 - 12:13