Hva er kristen tro? En podcast

Mandag 8. september gikk startskuddet for den nye forelesningsrekken om kristen tro på Litteraturhuset i Oslo.

Prosjektet er et samarbeid mellom Den katolske kirke og Den norske kirke. I løpet av syv kvelder vil en innleder fra ett av trossamfunnene snakke om et tema relatert til trosbekjennelsen. Et medlem fra det andre trossamfunnet gir deretter respons.

Mandag 8. september innledet biskop Eidsvig under overskriften: Hva er kristen tro? Respondent var domprost Anne-May Grasaas fra Den norske kirke.

Lytt under.