Impuls med Jan E. Hansen

I serien norske innslag fra Vatikanradioen snakker Jan E. Hansen i dag om pavens kommende tale til Europaparlamentet, forsvar av europeiske grunnverdier — og egen oppvåkning til Den katolske tro.