Irland: Kardinal Brady av Armagh (75) pensjonert

nullVatikanet, 8.9.2014 (KI/KAP) – Kardinal Sean Baptist Brady, primas av hele Irland og erkebiskop av Armagh, trer tilbake. Pave Frans innvilget mandag den 8. september kardinalens avskjedssøknad, som han i henhold til kirkeretten leverte da han i august fylte 75 år. Kardinal Brady har ledet erkebispedømmet Armagh, som faktisk ligger i et annet land – Nord-Irland er en del av Storbritannia – siden 1996. Der engasjerte han seg energisk for fred og forsoning i konflikten mellom katolikker og protestanter. Han ble kreert til kardinal i 2007.

Brady fikk sterk kritikk i sammenheng med den kirkelige misbruksskandalen i Irland på grunn av hans angivelig utilstrekkelige utøvelse av sin oppsyns- og kontrollplikt. I januar 2013 utnevnte pave Benedikt XVI (2005-13) Eamon Martin (53) til koadjutor-erkebiskop for å assistere Brady. Etter Bradys pensjonering overtok han automatisk som erkebiskop.

Ved siden av Dublin har bispesetet i Armagh helt siden middelalderen vært det viktigste i det tradisjonelt katolsk pregete Irland. Den katolske erkebiskopen av Armagh (det finnes også en anglikansk) har tittelen «primas av hele Irland», mens erkebiskopen av Dublin er «primas av Irland».

Brady ble født den 16. august 1939 i Laragh i bispedømmet Kilmore i republikken Irland og studerte teologi i Roma. Etter prestevielsen i 1964 tok han doktorgraden i kirkerett ved Det pavelige Lateranuniversitetet, og deretter underviste han ved St Patrick’s College i Cavan. I 1994 ble han utnevnt av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) til koadjutor-erkebiskop av Armagh. I 1996 overtok han som erkebiskop.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)