Klart for to nye hellige

Vatikanet, 17.9.2014 (KI/KAP/VIS) – Onsdag den 17. september 2014 mottok pave Frans i en privat audiens Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere tre dekreter.

Det er godkjent ett mirakel på forbønn av en salig, noe som åpner veien for en snarlig helligkåring. Det gjelder:

  • Den salige Maria Kristina Brando (født som Adelaide Brando; ordensnavn Maria Kristina av Den uplettede unnfangelse) (1856-1906), italiensk ordenssøster og grunnlegger av kongregasjonen Suore Vittime Espiatrici de Gesù Sacramentato eller «Sonende ofre av Jesus i Sakramentet» (Victimarum Expiatricum a Sacramentatio Iesu – SVEGS). Født den 1 mai 1856 i Napoli i Italia og død den 20. januar 1906 i Casoria i Napoli i Italia, saligkåret den 27. april 2003.

Det er også godkjent to mirakler på forbønn av to ærverdige, noe som åpner veien for snarlige saligkåringer. Det gjelder:

  • Den ærverdige Pius Albert del Corona (it: Pio Alberto) (1837-1912), italiensk titularerkebiskop av Sardica, biskop emeritus av San Miniato og grunnlegger av kongregasjonen Suore Domenicane dello Spirito Santo («Dominikanersøstre av Den Hellige Ånd»). Født den 5. juli i Livorno i Italia og død den 15. august 1912 i Firenze i Italia, ærverdig den 9. oktober 2013.
  • Den ærverdige Maria Elisabeth Turgeon (fr: Marie-Élisabeth), kanadisk ordenssøster og grunnlegger av kongregasjonen La Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire («Søstre av Vår Frue av Rosenkransen»). Født den 7. februar 1840 i Beaumont i Québec i Canada, død den 17. august 1881 i Rimouski i Québec i Canada, ærverdig den 9. oktober 2013.

I tillegg har paven også approbert det positive votumet fra den ordinære sesjonen av kardinaler og biskoper i Helligkåringskongregasjonen vedrørende helligkåringen av:

  • Den salige Josef Vaz, prest i kongregasjonen Oratorianerne (Institutum [nå Confoederatio] Oratorii Sancti Philippi Nerii – CO) og grunnlegger av Oratoriet av Det hellige kors av mirakler. Født den 21. april 1651 i Benaulin i Goa i India og død den 17. januar 1711 i Kandy på Ceylon (nå Sri Lanka), saligkåret den 21. januar 1995. Dermed er det klart for helligkåring uten at noe mirakel er anerkjent.

Paven har også bestemt at det «svært snart» skal kalles inn et konsistorium for helligkåringen av de salige Josef Vaz og Maria Kristina Brando.

Kathpress / Vatican Information Service / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)