H.M. Kongens fortjenstmedalje til Bjørg Halmøy

Foto: Mats Tande 2014-08-16Lørdag 16. august 2014 mottok Bjørg Halmøy (81) H.M. Kongens fortjenstmedalje. Medaljen tildeles personer som har gjort en særdeles fortjenstfull innsats i samfunnet. Bjørg mottok medaljen under en tilstelning i St. Olav domkirkes menighetslokaler, der initativtager Willy Nyhagen holdt en tale til henne. Se også et bildegalleri.

H.M. Kongens fortjenstmedalje er ikke den første hedersbevisningen Bjørg mottar. Allerede i 2008 mottok hun den pavelige utmerkelsen Pro Ecclesia et Pontifice («for Kirken og paven»), først og fremst for sin innsats i St. Olav menighet, men også grunnet hennes lange fartstid blant annet som speiderleder og som støttespiller i St. Hallvard og Stabekk menigheter.

www.katolsk.no gratulerer!


Willy Nyhagens tale til Bjørg Halmøy ved tildeling av H.M. Kongens fortjenstmedalje 16. august 2014

Kjære Bjørg,

Mine damer og herrer.

Hans Majestet Kongen tildeler ordener og medaljer til personer som har gjort en særlig fortjenestfull innsats i samfunnet. Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon 7 i 1908. Statuettene ble revidert siste gang 30. mars 2012.

Av statuettene for denne medaljen fremgår bl. a. følgende:

Medaljen utdeles som belønning for:

  • Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats.
  • Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlig eller privat verv, i frivillig organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning.
  • Pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
  • En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.

Med grunnlag i dette meddeler jeg hermed at Hans Majestet Kong Harald V har funnet Bjørg Halmøy verdig til å motta Kongens fortjenestemedalje. Dette er ikke bare en viktig begivenhet for deg, Bjørg, men også en merkedag for den som tok initiativet som ledet frem til dagens medaljeoverrekkelse.

Tildeling av medaljen

Du har gitt mange år av ditt liv til St. Olav katolske domkirke hvor dine arbeidsoppgaver var å føre regnskap og budsjett samt lønnskjøringer. Føring og vedlikehold av menighetens medlemsregister. Koordinering av de frivillige. Daglige kontorrutiner, kirkekaffe og fredagslunsj. Du har stått for mangeårig kirkekaffe, arrangert juletrefester for barn, fester for bispedømmet, prestemiddager og jubileer.

Du var også styremedlem i Stiftelsen Villa Maria aldershjem på Stabekk fra 1972, til det ble nedlagt i 2008. samt svært mange frivillige oppgaver for kirken og menigheten.

Dette kom Paven for øre, og du ble tildelt «Pro Ecclesia et Pontifice», pavens fortjenestemedalje. Den ble tildelt deg av biskop Bernt Eidsvig.

  1. November 1972 kom du til N. J. Lauritsen Oslo der du var til 28. januar 1985.
  2. Bjørg Halmøy var også en meget viktig person i Norsk Marconikompani as under omleggingen og rasjonaliseringen innen firmaets økonomisektor.

Dette er bare en liten del av alt du har vært med på, og som har ledet til at du får Hans Majestet Kongens Fortjenestemedalje.

I et langt liv har du virket, uten omtanke for deg selv, i sol og regn, i snøføyke og frost, i sykdom og friskhet, i gledens dager og i sorgens dager har du utrettelig stått på i særdeleshet for de eldre, de syke og de nødlidende, selv om du selv hadde barn som var små, var dine tanker og omsorg selvfølgelig hos dem, men dine tanker var aldri borte fra andre som trengte omsorg og pleie. Utrettelig har du hatt en mors-omsorg også for menigheten her, med all verdens kjærlighet til din neste.

Ja, jeg vil si det så sterkt, at kirken og menigheten har blitt din livsoppgave. Joda, visst var du trett og sliten mange ganger, men det ble liksom ingen greie på noe, om du ikke var tilstede og dirigerte med din milde gode røst.

Så kom dagen da du måtte slutte, det var en lei tid både for deg og menigheten, en gang sa du til meg at «nå var du kommet til veis ende», du støttet deg til din «vandringsstav» og ville legge den ned.

Men husk, kjære Bjørg, når du har rundet en ny sving på ditt livs pilgrimsvandring og du har kommet opp i en alder hvor du har en fantastisk utsikt både nedover dalen og et stykke av veien videre vil du se at det er både lyst og vakkert der oppe i den alderen.

Du støtter deg vel til din gode vandringsstav, trekker vel pusten og lar blikket gli utover landskapet mens du reflekterer over din livs vandring.

På din vandring gjennom livet er du blitt prøvet og veiet og du er sikkert enig i at både du og alle vi andre er veiet og innerst inne innser vi vel alle at samvittigheten visker oss i øret at vi er veiet og funnet for lette, gang etter gang faller vi, så er kirken og menigheten der og holder oss oppe, om vi vil - da er det godt å vite at vår gjenløser lever.

Ta opp vandringsstaven din, begynne å gå mot en ny sving på veien, der vil du se at en ny vei ligger åpen for deg, og den veien er omkranset av alle de du har gitt kjærlighet og omsorg i livet, og alle de løfter deg fremover på den nye veien på kjærlighetens ørnevinger mot sannheten og lyset.

Gratulerer med den fine utmerkelsen du har fått.

Måtte vi alle som er her og hedrer deg, finne den nye stien bak neste sving og får se hva som skjuler seg bak denne.

Måtte det skje mine damer og herrer.

Det skje!

Willy Nyhagen

av Mats Tande publisert 05.09.2014, sist endret 17.11.2015 - 00:56