Kuriereformen: To nye kongregasjoner?

De ni medlemmene av Kardinalkommisjonen, rådgivningsgruppen for pavens reform av kurien, avsluttet nylig sitt sjette møte i Vatikanet etter å ha diskutert en mulig sammenslåing av flere pavelige råd. Kommisjonen har også begynt på et utkast til en revidert versjon av den apostoliske konstitusjonen om Den romerske kurie, Pastor Bonus.

Kardinalene har nå sluttført evalueringen av Vatikanets finanssektor, noe som resulterte i opprettelsen av et eget Økonomisekretariat under ledelse av kardinal George Pell, samt et eget Økonomiråd som overvåker sekretariatets arbeid. Kardinalkommisjonen fokuserer nå på reorganiseringen av Den romerske kurie, fortalte fr. Federico Lombardi, Vatikanets pressetalsmann, under en briefing med pressen den 17. september.

To hovedtemaer har utkrystallisert seg under kardinalenes samtaler denne uken, ifølge Lombardi: pastoral omsorg for legfolk og familien og spørsmål som berører katolsk sosiallære, veldedig arbeid og miljøvern. 

Fokuset på disse temaene ser ut til å forsterke ryktene om opprettelsen av to nye kongregasjoner. Et mulig scenario er en ny kongregasjon som slår sammen Det pavelige råd for legfolket med Det pavelige råd for familien og eventuelt andre organer. Rådet for Rettferdighet og Fred (Justitia et Pax), Cor Unum og rådet for for migranter og reisende kan også bli slått sammen til en ny kongregasjon.

Kardinalkommisjonen er et rådgivende organ, og alle forslag til reorganisering av kurien må til syvende og sist vurderes og eventuelt godkjennes av pave Frans.

Ellers kunne fr. Lombardi fortelle at arbeidet med den nye pavelige kommisjonen for beskyttelse av mindreårige går fremover. Det er kardinal Sean O’Malley som leder gruppen, og nylig ble amerikanske fr. Robert Oliver utnevnt til sekretær. Kommisjonens første møte ventes å avholdes i oktober.

Komitéen som skal se på Vatikanets kommunikasjon- og mediasektor, ledet av Lord Chris Patten, holder forøvrig sitt første møte i Roma neste uke.