Nye erkebiskoper av Sydney og Chicago

nullVatikanet, 21.9.2014 (KI/KAP) – Pave Frans utnevnte torsdag den 19. september dominikaneren Anthony Colin Fisher (54) til ny erkebiskop av Sydney i Australia. Han overtar etter kardinal George Pell (73), som har blitt kalt til kurien i Roma. Pell har ledet erkebispedømmet Sydney med rundt 600 000 troende i tretten år.

Erkebiskop-elekt Fisher er utdannet som jurist, teolog og bioetiker. Etter sin prestevielse i 1991 og videre studier ved universitetet i Oxford i England, underviste han fra 1995 til 2000 ved det australske katolske universitetet i Melbourne. I 2000 var han grunnlegger og første direktør for «Instituttet Johannes Paul II for studier i ekteskap og familie» ved Det pavelige Lateranuniversitetet. Han var i tillegg medlem av Det pavelige akademiet for livet. Dessuten virket han som parlamentssjelesørger for de folkevalgte i den australske delstaten Victoria.

Han ble bispeviet i 2003 og var først hjelpebiskop i Sydney. Der var han koordinator for organiseringen av den 23. Verdensungdomsdagen i 2008. I 2010 utnevnte pave Benedikt XVI ham til biskop for bispedømmet Parramatta.

nullFredag den 20. september utnevnte paven biskop Blase Joseph Cupich (65) til ny erkebiskop av Chicago i delstaten Illinois i USA. Samtidig innvilget han avskjedssøknaden til kardinal Francis George OMI (77), som har ledet erkebispedømmet Chicago siden 1997 og som lider av kreft. Den offisielle embetsovertakelsen vil skje den 18. november.

Biskop Cupich stammer fra Nebraska og har studert blant annet ved Det pavelige universitetet Gregoriana i Roma samt ved det katolske universitetet i Washington DC. Han ble presteviet i 1975 og har vært biskop siden 1998, først av Rapid City i South Dakota og fra 2010 av Spokane i delstaten Washington. I den amerikanske bispekonferansen er han ansvarlig for kontakten med kirkene i Sentral- og Øst-Europa. Hans utnevnelse vekker stor oppmerksomhet i USA, ettersom erkebispedømmet Chicago av mange regnes som «den amerikanske katolisismens flaggskip». Det er dessuten pavens første større utnevnelse i USA.

Begge de to nye erkebiskopene etterfølger dermed en kardinal i sitt embete.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)