Opus Deis første prelat Alvaro del Portillo saligkåret

nullMadrid, 27.9.2014 (KI/KAP) – Lørdag den 27. september ble Opus Deis første prelat Alvaro del Portillo y Diez de Sollano (1914-94) saligkåret i Madrid med 150 000 troende fra åtti land til stede. Seksten kardinaler og rundt 180 biskoper fra over tretti land koncelebrerte. Messen ble feiret på pave Frans’ vegne av kardinal Angelo Amato SDB, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet.

Alvaro del Portillo sluttet seg allerede i 1935 til den unge bevegelsen Opus Dei, som var grunnlagt i 1928 av den hellige Josemaría Escrivá de Balaguer y Albás (1902-75). Etter sin prestevielse i 1944 reiste han til Roma, hvor han ved siden av ulike oppgaver i kurien også deltok på Andre Vatikankonsil (1962-1965). Opus Dei var fra 1950 et sekularinstitutt. Den 26. juni 1975 døde Josemaría Escrivá, og det ble kalt sammen en generalkongress for å velge hans etterfølger som leder for Opus Dei. Som grunnleggerens viktigste medarbeider ble del Portillo den 15. september 1975 valgt til generalpresident for Opus Dei. Men etter at den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005) i 1982 omgjorde Opus Dei til personalprelaturet Santa Cruz y Opus Dei, utnevnte han del Portillo til den første prelaten. I 1991 ble han bispeviet av paven.

I 1985 opprettet han Det romerske akademiske senter Santa Croce i Roma, den opprinnelige kjernen til Det pavelige universitet Santa Croce. I løpet av de nitten årene han ledet Opus Dei, spredte prelaturets verk seg til tyve nye land. Kort etter sin åttiårsdag den 11. mars 1994 vendte han tilbake til Roma etter en pilegrimsreise til Det hellige land. Om morgenen dagen etter døde han, den 23. mars 1994 i Roma, bare timer etter at han kom tilbake fra Jerusalem. Dagen før, den 22. mars, hadde han feiret sin siste messe i kirken i «Den øvre sal» (Cenaculum) i Jerusalem. Han ble etterfulgt som prelat av Javier Echevarría Rodríguez (f. 1932).

Den 28. juni 2012 ble hans «heroiske dyder» anerkjent av pave Benedikt XVI (2005-13) og han fikk tittelen Venerabilis («Ærverdig»). Den 5. juli 2013 undertegnet pave Frans dekretet fra Helligkåringskongregasjonen som godkjente et mirakel på hans forbønn. Det gjaldt en mirakuløs helbredelse av en gutt fra Chile, José Ignacio Ureta Wilson, sønn av Javier Ureta og Susana Wilson Holzapfel. Han ble født i 2003 og var døende rett etter fødselen, men ble frisk på Don Alvaros forbønn. I dag er han en elleveårig ivrig fotballspiller, og han deltok i saligkåringsmessen i Madrid, hvor han bar frem en relikvie av den nye salige.

Saligkåringsmessen ble feiret på et 200 mål stort område i Valdebebas nord for Madrid, ved siden av fotballklubben Real Madrids treningsfelt. Ved alteret koncelebrerte kardinal Antonio María Rouco Varela, nylig pensjonert erkebiskop av Madrid, og biskop Javier Echevarría Rodríguez, Opus Deis prelat siden 1994 og Don Alvaros etterfølger, med kardinal Amato. Rundt 180 biskoper og seksten kardinaler fra over tretti land koncelebrerte, blant dem kardinalene Gerhard Ludwig Müller, prefekt for Troslærekongregasjonen, Jean Louis Pierre Tauran, president for Det pavelige råd for inter-religiøs dialog, Robert Sarah, president for Det pavelige råd «Cor Unum», Stanislaw Rylko, president for Det pavelige råd for legfolket og George Pell, prefekt for sekretariatet for økonomien. Under saligkåringsseremonien ble det kunngjort at Dom Alvaros minnedag skal være 12. mai. Den kan feires i Opus Dei og i bispedømmer med tilknytning til den nye salige.

Kathpress /Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)