P. Sigurd Markussen ny generalvikar i Tromsø stift

Sigurd MarkussenP. Sigurd Markussen er utnevnt til ny generalvikar i Tromsø stift fra 2. september i år. Han tar over etter Marek Chelminiak. Fra. 1. november er han også stiftets økonom, et verv han tar over fra mgr. Torbjørn Olsen. P. Sigurd Markussen er utlånt til Tromsø stift fra Oslo katolske bispedømme.

Melding fra Tromsø stift/Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)