St. Elisabeth­søstrenes provinsial­kapittel avholdt i Oslo

24.–29. september 2014 avholdt St. Elisabethsøstrene sitt ordinære provinsialkapittel i Oslo.

nullIfølge Konstitusjoner skal dette avholdes hvert sjette år. Tema for Provinsialkapittelet var denne gangen: "(... ) Store ting har han gjort mot meg, han, den mektige" (Luk 1,49) MARIA-HÅPETS MOR; SOM ET FORBILDE PÅ TROFASTHET FOR DEN KONSEKRERTE PERSON.

Torsdag den 25. september var det retrettdag.

Fredag den 26. september, på minnedagen for de hellige martyrer Kosmas og Damian, fulgte valget av Provinsialsuperior og hennes fire rådssøstre.

Følgende søstre danner det nye Provinsialrådet:

Vi anbefaler vår nyvalgte provinsialledelse til alles forbønn.

St. Elisabethsøstrene i Norge