Stavanger: nytt menighetsråd

Nytt menighetsråd for St. Svithun menighet ble den 18. september  konstituert som følger:

Formann: p. Reidar Voith

Ordstyrer: Hans Kristian Jakobsen

Medlemmer: Ole Martin Hadland, Ole-Aleksander Greve, Finn Egil Tønnessen, Marianne Fredagsvik (oppnevnt av sogneprest)

Varamedlem: Grete James

Sekretær: Liv Anette Waraas (Nettredaktør. Ikke medlem av rådet, men med møte/talerett.)

Representant til pastoralrådet: Hans Kristian Jakobsen 

Vararepresentant til pastoralrådet: Grete James