Troskongregasjonen møter Fellay for samtaler

Lederen for Prestebroderskapet St. Pius X (SSPX), Bernard Fellay, skal den 21. september møte kardinal Gerhard Ludwig Müller til samtaler. Dette bekrefter SSPX på sin offisielle nettside.

Kardinal Müller er prefekt for Troskongregasjonen og formann i Ecclesia Dei, som siden 1988 har hatt ansvaret for dialogen med broderskapet etter erkebiskop Marcel Lefebvres illegale, skismatiske bispeordinasjoner samme år.

Pave emeritus Benedikt XVI engasjerte seg sterkt for å få til en enighet med den tradisjonalistiske gruppen, og etter flere år med forhandlinger ble SSPX i juni 2012 overlevert et doktrinært løsningsforslag fra Roma. Dokumentet ble imidlertid aldri godkjent av prestebroderskapet.

Fra katolsk.dk:

Det er første gang, at Fellay skal mødes med præfekten for den magtfulde kongregation siden Müllers udnævnelse i 2012. Müllers forgænger, amerikaneren William Joseph Levada, overrakte som en af sine sidste embedshandlinger en doktrinær præambel til broderskabets superior, der var forfattet af Troslærekongregationen og godkendt af daværende pave Benedikt XVI. En godkendelse af dokumentet blev anset som en forudsætning for videre drøftelser, som kunne føre til en normalisering af broderskabets relationer med Den katolske Kirke.

Præamblen blev aldrig underskrevet på grund af interne uoverensstemmelser i broderskabet. Müllers udnævnelse som Levadas efterfølger blev ikke godt modtaget af broderskabet på grund af holdninger, Müller havde givet udtryk for i sin tid som biskop af Regensburg.

Det er ingen hemmelighed, skriver Andrea Tornielli, at der var og fortsat er folk i Troslærekongregationen, som helst så at drøftelserne med Lefebvristerne lider skibbrud, så Vatikanet siden er nødt til at udsende en officiel erklæring som cementerer bruddet. Men det er pave Frans’ ønske, at drøftelserne skal foregå i et roligt tempo og at dialogen med broderskabet fortsætter. Fellays møde med Müller synes at bekræfte dette.

For nogle få måneder siden havde Fellay og pave Frans en kort meningsudveksling efter en middag i Santa Martha gæstehuset, hvor paven bor. Dengang paven virkede som ærkebiskop af Buenos Aires, havde han ved flere lejligheder møder med p. Christian Bouchacourt, broderskabets leder i Argentina. Fornylig er Bouchacourt blevet udnævnt til præstebroderskabets leder i Frankrig. I et interview – hvis indhold Fellay selv har afsløret – har paven tilsyneladende fortalt Bouchacourt, at han ikke har intentioner om at udfærdige en ekskommunikation mod Lefebvristerne.