Vatikanet: Skal forenkle prosessen rundt annulering av ekteskap

Pave Frans oppretter en kommisjon hvis mandat er å reformere den kirkerettslige prosessen rundt annulering av ekteskap. Dette melder Vatikanradioen. Kommisjonen skal ledes av Pio Vito Pinto, dekan for Den romerske Rota.

– Kommisjonens arbeid ventes å starte starte så fort som mulig, og skal forberede et reformforslag rundt annuleringsprosessen, med det formål å forenkle selve prosedyren, gjøre den mer strømlinjeformet – og samtidig sikre prinsippet om ekteskapets uoppløselighet, heter det i en uttalelse fra Vatikanets pressekontor.