– Vi skal ikke ta vare på mennesker for mangfoldets skyld, men for deres egen skyld

Lenkeadressen er: http://morgenbladet.no/debatt/2014/ikke_som_a_luke_i_hagen#.VEElDvmsWFV