Dagsseminar hos Maristpatrene: Hint og glimt av Maria i Det gamle testamentet

Maristpatrene innbyr til dagsseminar LØRDAG 1. NOVEMBER KL 10.45 - 17.30 hos St. Josephsøstrene på Grefsen i Oslo. Vi begynner og slutter med tidebønn. P. Eriks innledning: Hint og glimt av Maria i Det gamle Testamente. Uventet? Ja kom og hør!

Etter lunsj blir det litt om Walsingham - "Englands Nazareth" - historien, budskapet og maristenes årlige valfart dit.

Dessuten blir det presentert 2 bokutgivelser om maristenes spiritualitet.

Søndagsmesse kl 18.00 i søstrenes kapell.

Kontigent for dagen er kr. 100,- som dekker pizza, frukt, kaffe og te.

Meld deg på før onsdag 29. oktober til
p. Rory tlf 464 65 155, rory.mulligan@katolsk.no

eller

Annefi Torp, tlf 412 568 88, annefi.torp@gmail.com