Familiesynoden: Oppsummering fra helgens møter

Fredag (engelsk fra 18:20)

Lørdag (engelsk fra 20:00)