Pressekonferanse om familiesynoden

Erkebiskop Joseph Kurtz av Louisville, Kentucky, erkebiskop Rino Fisichella, president for Det pavelige råd for nyevangelisering, samt kardinal Lluís Martínez Sistach møtte onsdag pressen og svarte på spørsmål om familiesynoden. Se hele pressekonferansen under.