Italia: Vatikanet reorganiserer Montecassinos territorium

null

Vatikanet-Roma, 23.10.2014 (Vatikanradioen/KAP/KI) – Pave Frans har reorganisert territoriet til benedikternes berømte moderkloster Montecassino i Lazio sør for Roma. Dette kunngjorde Vatikanet torsdag sammen med utnevnelsen av en ny abbed, Donato Ogliari OSB. Montecassino er et av klostrene som kalles territorialabbedier, det vil si at abbeden har biskoppelig myndighet i de sognene som utgjør klosterets territorium.

Ved omorganiseringen blir en stor del av det nåværende territoriet, inkludert 53 sogn med 37 prester og femti ordenssøstre, som har vært under klosterets jurisdiksjon, overført til det lokale bispedømmet Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo (tidligere Sora-Aquino-Pontecorvo).

Den hellige stols pressekontor har i den forbindelse utgitt en note som forklarer sammenhengen. Siden Andre Vatikankonsil har Kirken vært i gang med å konsolidere en abbeds rolle som far for sin ordenskommunitet heller enn en ordinarius som har ansvaret for alle de pastorale aktivitetene i sitt kirkelige territorium. Noten sier at den salige pave Paul VI (1963-78) i sin Motu proprio Catholica Ecclesia (1976) fulgte opp konsilfedrenes forslag om at det ikke skulle opprettes flere territorialabbedier og at de eksisterende enten skulle få sitt territorium «mer passende definert» eller omgjøres til andre kirkelige territorier. Dermed ble territorialabbediene i prinsippet avskaffet.

Formålet med dette var å oppmuntre til en mer spesifikk identitet og juridisk definisjon som korresponderte med livet i den monastiske kommuniteten, mens man samtidig sikret at de som levde under territorialabbediene kunne nyte godt av den form for pastoral omsorg de trengte i den moderne verden. For å fremme dette formålet, i samsvar med de avtalene som eksisterer mellom Den hellige stol og den italienske staten og samtidig respektere disse territorialabbedienes store historiske og kulturelle arv, ble det enighet om at eksisterende abbedier i Italia ikke skulle stenges, men heller bli begrenset til det området som er direkte tilknyttet den monastiske kommuniteten, nemlig selve klosteret og tilknyttede bygninger.

Til slutt sier noten at Den hellige stol etter langvarig refleksjon og omhyggelig konsultasjon har bestemt at tiden har kommet for å bringe klosteret Montecassino i samsvar med Catholica Ecclesia, ved å følge opp lignende prosesser i klosteret Subiaco i 2002, i Montevergine i 2005 og i Cava de’Tirreni i 2013. Montecassino vil fortsette å være et kirkelig territorium jevnbyrdig med et bispedømme, selv om dets territorium har blitt betydelig redusert.

Klosteret Montecassino ble grunnlagt på 500-tallet av den hellige ordensgrunnleggeren Benedikt av Nursia (ca 480-547), skytshelgen for Europa, og det inneholder hans grav. Klosteret har en sentral plass i den europeiske kultur- og idehistorien. Men Montecassino betyr også et møte med redslene under Andre verdenskrig (1939-45). Den 15. februar 1944 la allierte bombetokt det gamle og ærverdige benediktinerklosteret i grus, etter at de tyske okkupantene av Italia hadde forskanset seg i klosteret. Deretter varte kampene i flere måneder, og soldatgravplassene rundt klosteret vitner om det enorme blodbadet. Det eneste som sto igjen av benediktinernes stamkloster, var krypten med ordensgrunnleggerens grav. Klosteret ble etter krigen gjenoppbygd som en nøyaktig kopi. For nøyaktig femti år siden, i oktober 1964, kom pave Paul VI fra det pågående Vatikankonsilet og vigslet det gjenoppbygde klosteret og dets basilika. Samtidig proklamerte han Benedikt av Nursia til Europas skytshelgen.

Montecassino er et av de elleve gjenværende territorialabbediene i verden. De ti andre er:

 • Maria Einsiedeln, Sveits
 • Monte Oliveto Maggiore, Italia
 • Montevergine, Italia
 • Pannonhalma, Ungarn
 • Saint-Maurice, Sveits
 • Santa Maria av Grottaferrata, Italia
 • Santissima Trinità di Cava de’Tirreni, Italia
 • Subiaco, Italia
 • Tŏkwon, Nord-Korea (vakant)
 • Wettingen-Mehrerau, Østerrike

Tŏkwon er kirkelig forent med Sør-Korea, men har vært vakant i mange år. I dag er abbeden av Waegwan apostolisk administrator av territorialabbediet Tŏkwon. Det har ikke blitt slått sammen med noe bispedømme i verken Nord- eller Sør-Korea på grunn av den politiske og kirkelige situasjonen etter delingen av Korea.

I Italia har disse tidligere territorialabbediene blitt slått sammen med et bispedømme:

 • Klosteret Santissima Trinità i Venosa (forent med bispedømmet Melfi-Rapolla-Venosa)
 • Klosteret Farfa (forent med bispedømmet Sabina-Poggio Mirteto)
 • Klosteret Fontevivo (forent med bispedømmet Parma)
 • Klosteret Pomposa (forent med erkebispedømmet Ferrara-Comacchio)
 • Klosteret San Columbano (forent med bispedømmet Piacenza-Bobbio)
 • Klosteret San Martino al Monte Cimino (forent med bispedømmet Viterbo)
 • Klosteret San Michele Arcangelo i Montescaglioso (forent med erkebispedømmet Matera-Irsina)
 • Klosteret San Salvatore Maggiore (forent med bispedømmet Rieti)
 • Klosteret Santa Maria di Polsi (forent med bispedømmet Locri-Gerace)
 • Klosteret Santissimo Salvatore (forent med erkebispedømmet Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela)

I Frankrike er det et tidligere territorialabbedi:

 • Klosteret Cluny i Burgund, nå forent med bispedømmet Autun.

Kathpress / Vatikanradioen / Wikipedia / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)