Kamerun: PIME-misjonærer blir værende tross trusler fra Boko Haram

Misjonærer fra Det pontifikale institutt for utenlandsmisjon (PIME) har besluttet å bli værende i Nord-Kamerun på tross av de senere tids angrep fra den islamistiske terrorgruppen Boko Haram.

– Kirken er den eneste institusjonen som fremdeles tilbyr humanitær hjelp til flyktninger og fordrevne, sier fr. Fabio Mussi til Fides.

Tusenvis av nigerianere har de siste månedene flyktet til Nord-Kamerun etter Boko Harams fremrykning nord i landet.

– Den kamerunske hæren har blitt utplassert langs grensen for å hindre raid fra Boko Haram inn i Kamerun for å finne mat. Dette grunnet den nigerianske hærens offensiv mot Boko Haram-kontrollerte områder i Nord-Nigeria, noe som forhindrer matforsyninger. Etter å ha plyndret det de kan i nigerianske områder, har Boko Haram nå begynt å angripe matmarkeder i Kamerun, forteller fr. Mussi.

På tross av den kritiske situasjonen har PIME-misjonærene bestemt seg for å bli værende og hjelpe de fordrevne.

– Internasjonale organisasjoner har forlatt området grunnet sikkerhetshensyn. Som kirke i Kamerun sender vi nå mat og forbereder oss på å grave brønner i de områder hvor myndighetene skal bygge mottaksleire.

Det pontifikale institutt for utenlandsmisjon ble stiftet i 1850, og har i dag over 500 misjonærer utplassert i rundt 20 land.