Katolsk Akademi og St. Olav menighet feirer Olavs omvendelse 23. oktober

Katolsk Akademi og St. Olav menighet har gleden av å invitere til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Program:
Kl.  17.00 (merk tiden!)  Pontifikalmesse ved biskop Bernt Eidsvig i St. Olav  Domkirke

Deretter arrangement i Mariagården:

Kl. 18.30  

Biskop Bernt Eidsvig: Hellig Olav  i Frankrike

Servering av mat. 

Påmelding til akademi@katolsk.no

Velkommen!