Katolsk forum i Fredrikstad 22. oktober: «Maria som modell»

Katolsk forum i St. Birgitta menighet i Fredrikstad inviterer til «Maria som modell», onsdag 22. oktober kl. 18.30 i St. Birgittas menighetssal.

Foredraget holdes av p. Rory Mulligan SM, spiritual ved St. Eystein presteseminar og pønitentiar i Oslo katolske bispedømme.

Enkel servering.

Alle er hjertelig velkommen!

St. Birgitta menighet