Katolsk messe på Menighets­fakultetet ved biskop Eidsvig

Torsdag 6. november kl. 14.00 har Katolsk Studentlag i Oslo gleden av å invitere til messe i kapellet på Menighetsfakultetet. Celebrant er biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. Messen følges av en enkel kirkekaffe i kantinen.

Merk at messen denne torsdagen er flyttet fra kl. 12 til kl. 14, pga. annen gudstjeneste i Menighets­fakultetets regi. Vi ønsker å mobilisere mange studenter, akademisk ansatte og andre interesserte til denne messen. Hjelp oss med å spre ordet!

Melding fra Katolsk Studentlag