Komunikat prasowy bp Bernta Eidsviga

Foto: Peter Tálos 31. januar 2006

Odnośnie informacji, które pojawiły się w ostatnich dniach w mediach dotyczących procedur rejestracji członków.

W świetle nasilającej się w ciągu ostatnich lat imigracji, głównie z krajów katolickich, nie ma wątpliwości, że było to ogromnym wyzwaniem, aby posiąść informacje na temat wszystkich katolików w Norwegii, w celu zapewnienia im dostępu do sakramentów i posługi duszpasterskiej, do których mają prawo. Kościół katolicki jest międzynarodową wspólnotą wiary, do której członkowie przynależą na podstawie chrztu, gdzie prawa i obowiązki jako katolika obowiązują niezależnie od kraju w jakim przebywają. W ostatnich latach ogromnego wzrostu, który sprawił, że zasoby Kościoła zostały rozciągnięte do najwyższych granic, zdaję sobie sprawę, że mogło to być przyczyną osłabienia naszych praktyk, gdzie pojedyncze osoby zostały błędnie zarejestrowane jako członkowie Kościoła katolickiego. Fakt ten jest godny ubolewania. Tam, gdzie zaistniał błąd – i ewentualnie może się ponownie pojawić – zapewniam, że zostało to i zostanie poprawione, jak tylko się o tym dowiemy. Nie ma też wątpliwości, że w Norwegii mieszka więcej katolików, niż mamy w naszym registrze.

Chcemy również, aby nasze procedury były zgodne z prawem norweskim i chcemy współpracować z władzami w celu zapewnienia tego. Zrozumieliśmy dzięki publikacjom w mediach, że Gubernator chce przejrzeć nasze procedury i doceniamy możliwość krytycznego spojrzenia na nie, co jest właściwe władzom publicznym.

Pytania dotyczące rejestracji członków dotyczą wszystkich wspólnot religijnych i związków wyznaniowych i są częścią większego zagadnienia, na które to wskazywaliśmy niejednokrotnie wcześniej i szukaliśmy wyjaśnienia na różnych forach. Chcielibyśmy jednocześnie w tym procesie zaangażować Radę ds. wspólnot religijnych i związków wyznaniowych (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn).

Ponad to – zanim zostanie dokonany ewentualny nadzór publiczny – proszę o zrozumienie, że nie chcemy obecnie komentować pojedynczych spraw lub praktyk.

Bernt Eidsvig

Biskup Diecezji Oslo
Administrator Apostolski Prałatury Trondheim

av Mats Tande publisert 23.10.2014, sist endret 23.10.2014 - 21:39