Nye titler på St. Olav forlag

St. Olav forlag presenterer denne høsten flere nye og spennende titler. Her kan du lese om, og bla i de ferskeste utgivelsene.

 

Wilfrid Stinissen OCD: DEN NYE VINEN - om Åndens frukter.

nullEr det mulig for et menneske å leve et himmelsk liv allerede her på jorden? Eller sagt med andre ord: Er det realistisk å tro at Guds vilje kan skje i mitt liv her «på jorden slik som i himmelen»? Og hvis svaret er ja, hvordan ser et slikt liv ut? Dette er et grunnleggende og svært praktisk spørsmål. Det dreier seg om måten du tenker, kjenner og handler på. Hele livet ditt står og faller med hva du svarer på dette spørsmålet.

Det himmelske livet på jorden er et liv hvor Åndens frukter blomstrer: «kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22–23). De må ikke forveksles med Åndens syv gaver: visdom, forstand, råd, styrke, innsikt, gudsdyrkelse og gudsfrykt (jfr. Jes 11,2). Disse gavene setter et menneske i stand til å lytte etter Åndens formaninger. Alle kristne har fått Åndens gaver, men Åndens frukter modnes bare i den som er lydig mot Åndens impulser.

Denne boken beskriver hvordan livet ser ut når Ånden får frihet til å blåse der den vil.

WILFRID STINISSEN (1927–2013) – katolsk prest, karmelittmunk, åndelig veileder og doktor i filosofi – er en av Nordens mest leste forfattere av åndelig litteratur.

BLA I BOKEN | KJØP


Dom Olivier Quenardel: SYV GANGER SYV - hjerteslag for klosterlivet

nullI flere år har abbeden i Cîteaux, Olivier Quenardel, møtt gruppen med noviser hver uke. Det er snakk om korte sammenkomster hvor man tematiserer én og én side ved klosterlivet. Brødrene kaller samlingene for «meditasjoner», kanskje fordi abbeden gir deltagerne en skriftlig versjon av sin «meditasjon» over emnet han har valgt å utdype. Noen linjer er nok. Dette er ikke forelesninger. Hensikten er å roe ned sinnet og skjerpe oppmerksomheten.

Tekstene omhandler den vanligste formen for vestlig klosterliv, den som i dag er utbredt over hele verden, og som følger sankt Benedikts Regel. De beskriver intet mindre enn hjerteslag for klosterlivet.

Vakkert illustrert med strektegninger av søster Claire Gilloots.

BLA I BOKEN | KJØP


Aage Hauken OP: FRA ØRKEN TIL PARADIS - gamle klostre i Egypt

nullTil Egypt reiser man vanligvis for å se pyramidene i nord, templer og graver i Luxor, Abu Simbel i syd. Pater Aage Hauken OP har foretatt en annerledes ekspedisjon i Egypt enn det turister vanligvis gjør. Han har dessuten ikke vært turist i det hele tatt, men pilegrim til en gammel kristen verden – den koptiske, egypternes egen form for kristendom. Hovedattraksjonen har denne gangen vært klosterverdenen, særlig de eldste anleggene, slik de oppsto da eremitter slo seg sammen og dannet fellesskap. Dette skjer i Egypts ørken, eller i grensestrøkene mellom ørkenen og det grønne beltet langs Nilen. Han beveger seg i fortid og nåtid samtidig, for vi lever midt i en klosterrenessanse i Den koptiske kirke: Gamle steder er blitt gjenreist og har fått nytt liv. Det som for noen hundre år siden var risikofylte reiser til klostre i forfall – eller rett og slett i ruiner – er i dag lett å nå frem til.

Klostrene er viktige brobyggere mellom to ståsteder: fortid – nåtid. For kristendommen kan aldri bli historieløs, det er en luksus vår samtid gjerne boltrer seg i. Klostervesenet er kirkens vertikale akse, den som alltid våker og ber, som søker mot høydene, som ikke går trett. De er del av arven fra den udelte kirke, fra det første årtusen.

AAGE HAUKEN er dr.theol. og dominikanerpater og har en lang merittliste som fag- og skjønnlitterær forfatter, organist/komponist og akademiker.

BLA I BOKEN | (I salg fra 31. oktober)


Francois Drouilly: BØNN FOR EN NY KIRKE - 15 meditasjoner med maristenes grunnlegger Jean

nullDe var ennå ikke 30 år gamle, Jean-Claude Colin (1790–1875) og hans venner, da de bestemte seg for å starte et ordenssamfunn viet til Maria, Guds mor. For å forkynne Det glade budskap i et stadig mer avkristnet Frankrike etter den franske revolusjon, og for støtte de hardt prøvede og mismodige kristne, innså de at Kirken måtte legge mer vekt på medfølelse og ydmykhet. Disse meditasjonene innbyr til ettertanke rundt det mot og den uselviskhet Maria viste – og som ikke bare maristpatrene, men vi alle er kalt til å etterligne.

Boken er utgitt i samarbeid med maristpatrene i Norge.

François Drouilly er fransk maristpater. Han har undervist på flere av maristenes skoler, vært professor i pedagogikk ved Institut catholique de Paris og provinsialsuperior for de franske marister.

BLA I BOKEN | (I salg fra 31. oktober)


DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME - kompendium

nullI 1992 utkom Den katolske kirkes katekisme, et verk som har hatt stor betydning for katolikker over hele verden. Boken er hittil oversatt til mer enn femti språk. Deltagerne på Den internasjonale kateketiske kongress i 2002 ga uttrykk for et ønske om å lage et kompendium av katekismen. Arbeidet ble utført av en kardinalkommisjon - påbegynt i 2003 og sluttført i 2005.

Boken er en sammenfatning av Den katolske kirkes katekisme. Sammenfatningen utgjør en hjelp til den troende og er samtidig, på grunn av sin kortfattede og allikevel fullstendige fremstilling, en spore til åndelig fordypelse i Kirkens budskap.

Foreliggende heftede utgave er innholdsmessig identisk med St. Olav forlags første utgave av kompendiet fra 2007, som er utsolgt fra forlaget.

BLA I BOKEN | KJØP