Nytt pastoralråd i Oslo katolske bispedømme

Gruppebilde pastoralrådet høst 2014Oslo katolske bispedømmes pastoralråd for perioden 2014-2016 møttes helgen 24.-26. oktober for første gang. Pastoralrådet  består av lederne for bispedømmets menighetsråd, presteskapet, ordenssøstre og landsomfattende foreninger samt avdelingsledere i bispedømmet. Biskopen er rådets formann. Ca 35 personer deltok på helgens møte, som tradisjonen tro foregikk på Mariaholm. Hovedtema for møtet var "Menneskeverd", som blant annet ble tematisert gjennom to gode foredrag av Aslaug Espe fra Tro og Lys og Liv Kjersti S. Thoresen fra Menneskeverd

På programmet stod også arbeidsprogram for den nettopp påbegynte perioden samt valg på nytt arbeidsutvalg. Pastoralrådet vil i 2014-16 særlig beskjeftige seg med temaene

1. Menigheten som arbeidssted

2. Katolikk i dagens Norge

3. Familien

4. Kirken som samfunnsaktør.

Det nye arbeidsutvalget består, foruten biskopen, av Dag Albert Bårnes  (ordstyrer, Asker&Bærum, gjenvalgt), Gunhild Bærø (Tønsberg), Hans-Kristian Jakobsen (Stavanger) og Trong Dinh Tran (Haugesund). Det skal også velges en geistlig representant til AU blant rådets geistlige medlemmer. 

Tekst og foto: Heidi H. Øyma