Oslo katolske bispedømme gir olavsrelikvie til ortodoks menighet

olavsrelikvie som skal til hellige OlgaI forbindelse med feiringen av 1000-årsjubileet for Olav den helliges omvendelse, vil biskop Bernt Eidsvig overrekke en relikvie av hellig Olav til den hellige Olgas ortodokse menighet. Overrekkelsen skjer under feiringen i Oslo 11. oktober.

Relikvien, som er tatt fra den store relikvien i St. Olav domkirke i Oslo ("olavsarmen"), skal videre til det nye ortodokse kapellet på Stiklestad, som innvies 16. oktober, selve festdagen for Olavs omvendelse, klokken 10. 

Det at den ortodokse feiringen på Stiklestad skjer 16. oktober, er medvirkende årsak til at den katolsk-ortodokse markeringen i Oslo finner sted allerede 11. oktober.

Det er for øvrig en forbindelse mellom de to helgenene Olga og Olav. Olga av Kiev var av skandinavisk hærkomst og oldemor til fyrst Jaroslav den vise av Kiev, som tok i mot Olav under hans eksil i det sagalitteraturen kaller Gardarike.

Program for lørdag 11. oktober 2014

 14.00: Start i St. Olav, prosesjonen med olavsrelikvien går opp Akersveien til  Vår Frelsers kirke (Hellige Olga menighet)

 15.00: Mottakelse i Mariagården, Akersveien 16.  

 15.45: Foredrag om den hellige Olav i ortodoks tradisjon ved Caroline Serck-Hanssen (Mariagården)

 16.30: Spørsmål og samtale

Seminaret avsluttes ca klokken 17.00.

Arrangører: katolsk-ortodoks forum, økumenisk kommisjon i OKB, St. Olav katolske domkirkemenighet og Hellige Olga ortodokse menighet