P. Clement Inpa Amirthanathan innvilget permisjon

P. Clement Inpa Amirthanathan, sogneadministrator i Larvik, har søkt biskop Bernt Eidsvig om tre måneders permisjon fra sin tjeneste. Biskop Eidsvig har innvilget permisjonen fra 1. oktober i år og utnevner samtidig p. Ragnar Leer Salvesen, sogneprest i Porsgrunn, til konstituert sogneadministrator i Larvik i perioden 1. oktober 2014 til 31. desember 2014.  

Melding fra Oslo katolske bispedømme

av adm — publisert 03.10.2014, sist endret 03.10.2014 - 12:03