Pave Frans’ tale ved synodens avslutning

De krevende synodedagene har vært «en reise» preget av «kollegialitetens og synodalitetens ånd», en reise full av ulike erfaringer, gleder og utfordringer, sa pave Frans i sin tale til avslutningen av bispesynoden om familien lørdag ettermiddag.

Under en slik reise oppstår det alltid ulike fallgruver, «fristelser», påpekte paven. Den første: fristelsen til «fiendtlig infleksibilitet», et ønske om å «stenge seg inne i det skrevne ord», og med dette ikke la seg kunne bli «overrasket av Gud, av overraskelsens Gud».

Den andre fallgruven er, ifølge paven, en «destruktiv tilbøyelighet til godhet» [it. buonismo], som gjennom «villedende barmhjertighet forbinder sårene uten først å kurere og behandle dem».

Vi har fremdeles ett år på «å modnes», sa Frans, et år som skal brukes til å reflektere rundt de mange spørsmål som synoden har behandlet, slik at Kirken kan «finne konkrete løsninger på de mange og vanskelige utfordringene som familier av i dag står overfor».

Les hele talen her.