St. Hallvard katolsk forum om bioteknologi

29. oktober

Katolsk forum i St. Hallvard menighet om ny lov om bioteknologi

Vi inviterer til en spennende kveld, hvor vi får belyst viktige spørsmål om bioteknologi. Vi starter med messe kl. 18:00 og fortsetter i menighetssalen med innlegg og spørsmål.

Gunnar Heiene, professor ved Menighetsfakultetet og medlem av det regjeringsoppnevnte Bioteknologirådet vil snakke om:

Fosterdiagnostikk: Ulike undersøkelsers som gjøres for å oppdage sykdommer eller misdannelser hos det ufødte barnet

Assistert befruktning

Embryoforskning: Bruk av menneskelige embryonale stamceller i behandling av sykdommer

Helena d’Arcy, ordfører for Respekt, en svensk katolsk bevegelse som arbeider for å fremme det menneskelige livets ukrenkelighet, vil kommentere de tre nevnte områdene.

Helena er ansvarlig for medisinsk-etiske spørsmål i Stockholms katolske stift og Kirkens ansikt utad i disse spørsmål. 

Velkommen til en spennende og interessant kveld!