St. Sunniva skole: Søknadsfrister til 1. og 8. klasse og informasjonsmøte

St. Sunniva skole tar nå imot søknader til 1. og 8. klasse høsten 2015. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolens kontor, telefon 23 29 25 00, eller last ned her.

Søknadsfristen er 1. desember 2014. (Inntaket til 1. trinn, skoleåret 2015/16, vil bli foretatt i løpet av våren 2015. Dette gjelder barn født i 2009)

Se for øvrig vårt inntaksreglement.

Onsdag 12. november 2014 inviterer vi til et uforpliktende informasjonsmøte for alle som vurderer å søke barnet sitt til 1. klasse skoleåret 2015/16.

Henvendelse i resepsjonen ved ankomst, 1. etasje inngang fra Akersveien 4. Assisterende rektor, sosiallærer, baseleder på SFO og lærere vil være tilstede. Dere vil få informasjon om skolen og søkeprosessen samt mulighet til å stille spørsmål og se selve skolen vår.

Møtet holdes i skolens førsteklasselokaler fra kl. 17.00 til 18.30.

Alle er hjertelig velkommen!

Melding fra St. Sunniva skole