Tromsø: Taket på menighetshuset fornyet

Arbeid tak menighetshus TromsøSist vinter oppsto det under uvær skade på taket til menighetshuset, og vann trengte inn i isolasjonen og dryppet ned i menighetssalen. Firmaet Byggtjenester P&P AS, som ble koplet inn, oppdaget etter hvert at det også tidligere har kommet fuktighet inn i takkonstruksjonen, med mange råteskader som resultat. Sognepresten og menighetsrådet fant etter befaringen på taket at det bare var én løsning på situasjonen, nemlig å fornye hele taket.

Arbeidet med taket har vært utført svært effektivt, og var ferdig i midten av september. Taket er nå isolert etter dagens normer noe som vil medføre lavere utgift til oppvarming Arbeid tak menighetshus Tromsø 2av huset. En del arbeider med det elektriske anlegget måtte også gjøres, og nå utføres rengjøring, maling og rydding. Dette gjøres på dugnad av menighetsmedlemmer og vil representere rundt 60 000 kroner. Alt i alt har taket kostet oss rundt 600 000 kr. 

I nær fremtid må også taket på den 150 år gamle kirkebygningen renoveres, noe som kan koste oss to-tre ganger så mye. Men hva er vel livet uten utfordringer?

Vår Frue menighet, Tromsø ved Helmut Krane