Utnevnelse til Oslo katolske bispedømmes pastoralråd

Pastoralrådet  i Oslo katolske bispedømme består av lederne for bispedømmets menighetsråd, presteskapet, ordenssøstre og landsomfattende foreninger samt avdelingsledere i bispedømmet.

For at rådet bedre kan være et organ som gjenspeiler mangfoldet i bispedømmet, forutser statuttene at biskopen kan utnevne inntil fem medlemmer. Den 1. oktober foretok  biskop Bernt Eidsvig sin siste utnevnelse av denne typen da han gjenutnevnte Zeremariam Yohannes til medlem av rådet for eritreisk gruppe. Utnevnelsen gjelder frem til 1. oktober 2016. 

Tidligere var Leonides ("Leoni") Leonen Gelacio (filippinsk gruppe), Marcin Andrzej Fojcik (polsk gruppe) Roxicca Thirumeny (tamilsk gruppe) og Patricio Quintana (spansktalende gruppe) utnevnt.