Utnevnelser til Oslo katolske bispedømmes pastoralråd

Om halvannen uke møtes pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme for perioden 2014–2016  for første gang. Pastoralrådet i bispedømmet består av lederne for bispedømmets menighetsråd, presteskapet, ordenssøstre og landsomfattende foreninger samt avdelingsledere i bispedømmet.

For at rådet bedre kan være et organ som gjenspeiler mangfoldet i bispedømmet, forutser statuttene at biskopen kan utnevne inntil fem medlemmer. Den 1. oktober har derfor biskop Bernt Eidsvig gjenutnevnt følgende medlemmer til PRO: Leonides ("Leoni") Leonen Gelacio (filippinsk gruppe), Marcin Andrzej Fojcik (polsk gruppe) og Roxicca Thirumeny (tamilsk gruppe). Han har også utnevnt Patricio Quintana (spansktalende gruppe) som nytt medlem. Alle utnevnelsene gjelder frem til den 1. oktober 2016. Utnevnelse av et medlem for eritreisk gruppe er på trappene.